การตรวจเอชไอวี ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

การ ตรวจเอชไอวี ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

การ ตรวจเอชไอวี (HIV) เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพของเรา โรคเอชไอวีเป็นโรคที่ติดต่อได้และมีผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของบุคคลอย่างมาก แต่หากได้รับการตรวจ และรักษาให้ถูกต้อง การจัดการกับโรคนี้สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น การตรวจเอชไอวีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัส HIV ในประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV อย่างกว้างขวาง การตรวจเอชไอวีสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV และส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงอย่างมาก

ประโยชน์ของ การ ตรวจเอชไอวี มีอยู่หลายด้าน ดังนี้

 • รักษาสุขภาพและชีวิตให้ปลอดภัย
  • การตรวจเอชไอวีช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเอชไอวี และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่อผู้อื่น นอกจากนี้ การตรวจยังช่วยให้ผู้ตรวจสามารถรับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
  • การตรวจเอชไอวีช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวีในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง การตรวจเอชไอวีช่วยให้พวกเขาได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส และรับการรักษาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่อผู้อื่น
 • การตรวจเชื้อไวรัส HIV ช่วยระบุสถานะการติดเชื้อของบุคคล
  • และช่วยเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การตรวจยังช่วยตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ที่มีประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลา และสามารถลดการติดเชื้อให้แก่ผู้อื่นได้
 • เริ่มต้นรับการรักษาตั้งแต่เร็ว
  • การตรวจเอชไอวีเป็นวิธีที่สามารถระบุได้ว่าคุณติดเชื้อหรือไม่ และถ้าติดเชื้อ คุณจะได้รับการรักษาตั้งแต่เร็ว เพื่อช่วยควบคุมการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรึกษาและการสนับสนุน
  • การตรวจเอชไอวียังช่วยให้คุณได้รับการปรึกษาและการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลของคุณในการดูแลตัวเองและรักษาตนเอง

ใครบ้างควรตรวจเอชไอวี

ใครบ้างควรตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่น

 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน ไม่ใช้ชุดป้องกัน ใช้สารเสพติด หรือมีประวัติเป็นผู้ติดเชื้ออื่น
 • ผู้ที่มีคู่สมรสหรือคนรักที่มีประวัติเป็นผู้ติดเชื้อ หรือไม่มีประวัติที่รู้จักกันมาก่อน
 • ผู้ที่ได้รับการทำงานด้านสุขภาพ และอยู่ในกลุ่มคนที่ต้องมีการตรวจเอชไอวีเป็นประจำ เช่น พนักงานทางการแพทย์ พยาบาล และช่างทำเล็บ
 • ผู้ที่มีอาการหรือปัจจัยเสี่ยงที่สูงในการติดเชื้อ เช่น มีอาการไข้ เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะการตรวจสอบการติดเชื้อเอชไอวี สามารถช่วยในการป้องกันการแพร่เชื้อได้ และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันเวลา

ตรวจเอชไอวีที่ไหนดี

การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนควรให้ความสำคัญ โดยการไปตรวจสามารถทำได้ที่หน่วยบริการสุขภาพหลายแห่ง ดังนี้

 • โรงพยาบาลรัฐ: โรงพยาบาลรัฐให้บริการตรวจเอชไอวีได้ฟรี โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์มาให้คำแนะนำ และช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค แต่อาจมีคิวรอนานได้ตามสถานการณ์และจำนวนผู้ป่วยที่มาตรวจ
 • สถาบันเอชไอวี: สถาบันเอชไอวีเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการตรวจเอชไอวี เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถเลือกบริการที่เป็นการตรวจเอชไอวีแบบไม่เปิดเผยตัวตน
 • คลินิกเอชไอวี: คลินิกเอชไอวีเป็นสถานที่ที่ให้บริการตรวจเอชไอวี ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอชไอวี และมีการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
 • หน่วยบริการสุขภาพชุมชน: หน่วยบริการสุขภาพชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
 • สามารถจองการตรวจผ่าน Love2Test https://love2test.org/

ขั้นตอน การ ตรวจเอชไอวี

ขั้นตอน การ ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนควรให้ความสำคัญ และขั้นตอนการตรวจเอชไอวีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1: การ ตรวจเอชไอวี เบื้องต้น

 • การตรวจความเสี่ยง: บุคคลที่ต้องการตรวจเอชไอวีจะถูกประเมินเกี่ยวกับประวัติการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีพฤติกรรมเสี่ยง และประวัติการรักษาตนเอง
 • การเก็บตัวอย่าง: การเก็บตัวอย่างเลือกใช้เลือดที่เป็นวิธีที่สะดวกและมีความแม่นยำสูง โดยจะทำการเจาะเลือดที่แขนด้วยเข็มสำหรับการเจาะเลือด

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจหาเชื้อเอชไอวี

 • การทำการตรวจเอชไอวี: การตรวจหาเชื้อเอชไอวีจะใช้วิธีการทำ ELISA ซึ่งเป็นการทำการตรวจเบื้องต้น โดยจะต้องรอผลการตรวจภายใน 2 – 4 วัน
 • การยืนยันผลการตรวจ: ในกรณีที่ผลการตรวจเบื้องต้น ELISA ออกมาว่าเป็นบวก จะต้องทำการตรวจยืนยันผลด้วย Western blot หรือ PCR เพื่อยืนยันการติดเชื้อ

ผลการตรวจเอชไอวี

ผลการตรวจเอชไอวีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ผลบวก หมายถึง ติดเชื้อเอชไอวี ผลการตรวจจะแสดงเป็นสัญลักษณ์บวก (+) หรือคำว่า Positive
 • ผลลบ หมายถึง ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ผลการตรวจจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ลบ (-) หรือคำว่า Negative

หากผลการตรวจเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อต่อผู้อื่น ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพได้ หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

การรักษาเอชไอวี

การรักษาเอชไอวีในปัจจุบัน เรียกว่า การรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส (Antiretroviral therapy, ART) การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพสูง สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเอชไอวีได้เกือบทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงใกล้เคียงคนปกติ และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยยาต้านไวรัสจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต หากหยุดรับประทานยา ไวรัสเอชไอวีจะกลับมาแบ่งตัว และเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้ง

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีเป้าหมายหลัก ดังนี้

 • ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเอชไอวี ทำให้ปริมาณไวรัสในเลือดลดลงจนตรวจไม่พบ
 • ป้องกันไม่ให้ไวรัสเอชไอวีทำลายระบบภูมิคุ้มกัน
 • ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อฉวยโอกาส
 • ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • ปวดศีรษะ
 • อ่อนเพลีย

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมที่นี

ดังนั้น ผู้ที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อเอชไอวี หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้ารับการตรวจเอชไอวีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตรวจเพื่อรู้สถานะของตนเอง หากพบว่าติดเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาได้อยางรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคฉวยโอกาส และที่สำคัญสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไป

Scroll to Top