มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – [15 มีนาคม 2567] – มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับโครงการด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้นที่ Stranger Bar บนซอยสีลม 4 ระหว่างเวลา 17:30-20:00 น. ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพและข้อมูลสำหรับกลุ่ม LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล testBKK.org และ Love2Test.org สมาชิกชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการป้องกัน ทรัพยากรการรักษา และเนื้อหาส่งเสริมสุขภาพ MOU ระหว่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดขึ้นในบรรยากาศชุมชนที่แสนจะอบอุ่นบนซอยสีลม 4 ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่มีชีวิตชีวา ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงของ Drag Queen คุณศรีมาลา จากรายการ Drag Race Thailand ต่อจากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังชุมชน LGBTQI+ […]

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน Read More »