March 2024

ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ สารเสพติดกับเอชไอวี

ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ สารเสพติดกับเอชไอวี

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการใช้ สารเสพติดกับเอชไอวี (HIV) ได้กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนด้านสาธารณสุข นอกเหนือจาก ผลกระทบที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้ว การโต้ตอบระหว่างสองประเด็นนี้ ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อทุกคน และระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลก ในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคลี่คลายความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ โดยการสำรวจกลไกทางชีวภาพ ภาพรวมทางสถิติ และการตีตราทางสังคมด้วยการเจาะลึกไปที่กรณีศึกษาในชีวิตจริง กลยุทธ์การป้องกัน และแนวทางการรักษา เราต้องการส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่สุขภาพดี ปราศจากภาระที่เกิดจากความท้าทายด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ สารเสพติดกับเอชไอวี ในการแพร่เชื้อ การใช้สารเสพติด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด มีส่วนเกี่ยวพันธ์อย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ HIV หัวข้อนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์อันหลากหลาย ระหว่างการใช้สารเสพติด กับความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV ความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบทางสุขภาพและความเสี่ยง ผลกระทบต่อการดำเนินของเชื้อในผู้ที่ติดเชื้อ HIV อยู่แล้ว ปัญหาทางสังคมและการตีตรา สารเสพติดกับเอชไอวี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเสพติดกับการแพร่เชื้อเอชไอวี จำเป็นต้องอาศัยการศึกษากลุ่มเสี่ยงสูงอย่างละเอียด ในส่วนนี้ จะเจาะลึกไปที่ลักษณะและความท้าทายที่กลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้เผชิญ เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัจจัยที่ทับซ้อนกัน ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น กลุ่มชายรักชาย (MSM) พฤติกรรมทางเพศ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคม วิธีลดความเสี่ยง มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักบ่อยครั้ง เยื่อบุทวารหนักมีความบอบบาง การตีตราและเลือกปฏิบัติ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเซ็กส์ […]

ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ สารเสพติดกับเอชไอวี Read More »

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – [15 มีนาคม 2567] – มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับโครงการด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้นที่ Stranger Bar บนซอยสีลม 4 ระหว่างเวลา 17:30-20:00 น. ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพและข้อมูลสำหรับกลุ่ม LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล testBKK.org และ Love2Test.org สมาชิกชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการป้องกัน ทรัพยากรการรักษา และเนื้อหาส่งเสริมสุขภาพ MOU ระหว่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดขึ้นในบรรยากาศชุมชนที่แสนจะอบอุ่นบนซอยสีลม 4 ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่มีชีวิตชีวา ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงของ Drag Queen คุณศรีมาลา จากรายการ Drag Race Thailand ต่อจากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังชุมชน LGBTQI+

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน Read More »

Scroll to Top