November 2020

ตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันเอดส์โลก HIV โรคเอดส์ วิธีตรวจเอชไอวี

วิธีการตรวจเอชไอวี และหลักการสำคัญที่ต้องรู้

เชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นสาเหตุของการนำไปสู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถคิดค้นยา ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาให้หายขาดได้ 100% แต่มีเพียงยาที่ใช้ในการต้านไวรัสเอชไอวีเท่านั้น จึงทำให้การป้องกันที่ถูกวิธี และการตรวจเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ย่อมส่งผลดีกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้ ปัจจุบันกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสร้างความตระหนักถึงการป้องกัน และการแพร่เชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกได้มีการกำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์ยุติปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางยุทธศาสตร์ในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี และเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดการเลือกปฏิบัติในผู้ป่วยเอชไอวี ในบทความนี้เราจะพูดถึง ขั้นตอนการตรวจเอชไอวี วิธีการตรวจเอชไอวี และวิธีแปลผลการตรวจ แนวทางในการป้องกันที่ได้ประสิทธิภาพ จะต้องปฏิบัติควบคู่กัน ด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การหลีกเลี่ยงโอกาสที่ส่งผลให้ติดเชื้อเอชไอวี และการตรวจเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะสามารถชะล่าใจไม่รับการตรวจได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเอชไอวีเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ และในช่วงที่ติดเชื้อระยะแรกจะไม่แสดงอาการที่ชัดเจน ความเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น การตรวจเอชไอวีจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการทราบสถานะของตนอย่างชัดเจน ทำให้สามารถรับมือหรือเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี แนวทางการตรวจเอชไอวีตามหลักสากล เป็นหลักการตรวจเอชไอวีที่มีชื่อว่า 5C ซึ่งจะต้องกระทำภายใต้แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการตรวจให้มากที่สุด โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ ขั้นตอนในการเข้ารับการตรวจเอชไอวี […]

วิธีการตรวจเอชไอวี และหลักการสำคัญที่ต้องรู้ Read More »

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง ตรวจเอดส์ราคา ตรวจเอดส์ฟรี ใบตรวจเอดส์ ตรวจเอดส์ไม่เจอ

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี (HIV) ที่หลายคนไม่เคยรู้

เชื้อเอชไอวี (HIV) ย่อมาจากคำว่า Human Immunodeficiency Virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2524 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับภูมิต้านทาน ที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากผลการศึกษาย้อนหลังได้ข้อเท็จจริงว่า เชื้อไวรัสเอชไอวีเกิดขึ้นเมื่อราว ๆ ปี พ.ศ.2503 มีต้นกำเนิดในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ซึ่งต่อมาเชื้อไวรัสนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และในที่สุดพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2527 (อ้างอิงจากรายงานครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้) ซึ่งในช่วง 6 ปีต่อมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการประกาศจากรัฐบาลให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ โรคเอดส์ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโรคเอดส์แห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ.2528 ในบทความนี้จะกล่าวถึง ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี ปัจจุบันประเทศไทยมีการคาดการณ์ประมาณล่าสุด (Spectrum-AEM 2019,6 เม.ย.2563) ว่าจะพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 472,376 ราย และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จำนวน 4,855 ราย โดยจากสถิติพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทราบว่าตนติดเชื้อคิดเป็น 99.8% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวได้สื่อถึงการตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และการตรวจเอชไอวีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอชไอวี คืออะไร? เอชไอวี (HIV) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อมีความบกพร่อง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีความอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี (HIV) ที่หลายคนไม่เคยรู้ Read More »

PrEP (เพร็พ)

PrEP (เพร็พ)

การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HIV มีหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้คือการกินยาเพร็พ ​ซึ่งเป็นยาป้องกันเชื้อเอชไอวี การกิน PrEP ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพร็พ คืออะไร PrEP (เพร็พ) Pre-exposure prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ซึ่งผู้รับยาต้องใช้ยานี้ก่อนมีกิจกรรมเสี่ยง ตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อตัวยาในร่างกายมีสูงมากพอจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเกาะกับเม็ดเลือดขาวได้ ใครมีความจำเป็นต้องกิน PrEP บ้าง เพร็พ เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นผู้ติดเชื้อที่ใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี ป้องกันเอชไอวีได้จริงหรือ จำเป็นต้องป้องกันแบบอื่นด้วยไหม มีผลการศึกษาวิจัยหลายแหล่งยืนยืนว่า เพร็พ มีความสามารถในการป้องกันเชื้อเอชไอวีได้มากถึง 90% แต่ ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสร่างกายหรือผ่านสารคัดหลั่ง เช่น ซิฟิลิส หนองใน หูดหงอนไก่ เริม เป็นต้น ฉะนั้น จะใช้ เพร็พ เพียงอย่างเดียวก็สามารถป้องกันเอชไอวีได้อย่างเดียวเท่านั้น ต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถึงจะสามารถป้องกันทั้ง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ อยากกิน PrEP ต้องเริ่มต้นอย่างไร

PrEP (เพร็พ) Read More »

ตรวจ เอชไอวี (HIV Test)

ตรวจ เอชไอวี (HIV Test)

เอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ถือเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้ ‘ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง’ ที่หากไม่ได้รับการตรวจพบโดยเร็ว เชื้อที่สะสมอยู่ในร่างกายจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง และเมื่อดำเนินไปสู่ระยะสุดท้ายคือ ‘เอดส์’ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เม็ดเลือดขาวในร่างกายจะมีจำนวนลดลง มีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจนเสียชีวิตในที่สุด ตรวจ เอชไอวี เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลร่างกายที่สำคัญและทุกคนสามารถทำได้ อาการของ เอชไอวี เอชไอวี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ใครควร ตรวจเอชไอวี ? ถ้าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ ก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจหาเอชไอวี ทุก 3 – 6 เดือน หรือเร็วที่สุด ข้อดีของการตรวจเอชไอวี ตรวจ เอชไอวี มีกี่รูปแบบ ปัจจุบันมีวิธีการตรวจเอชไอวี ที่เป็นที่รู้จักอยู่ทั้งหมด 3 แบบ ขั้นตอนการ ตรวจ เอชไอวี ยุ่งยากไหม จะทราบได้อย่างไรว่าควร ตรวจเอชไอวี เมื่อไร?

ตรวจ เอชไอวี (HIV Test) Read More »

Scroll to Top