March 2023

เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า: ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ ไวรัสเอชไอวีและภาวะซึมเศร้า อาจมีความซับซ้อนและท้าทาย บทความนี้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสองโรค และให้ความเข้าใจในวิธีการจัดการกับสองโรคนี้

เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า: ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน Read More »

ตรวจ HSV เป็นอย่างไร มีวิธีไหนบ้าง?

ตรวจ HSV เป็นอย่างไร มีวิธีไหนบ้าง?

การตรวจ HSV หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “เริมที่อวัยวะเพศ” ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์เพล็กซ์ซิมเพล็กซ์ หรือภาษาอังกฤษว่า Herpes Simplex Virus (HSV) โรคนี้มักเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้บ่อย ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือมีเชื้อไวรัสเอชไอวีอยู่ในร่างกายก็สามารถมีโรคนี้แทรกซ้อนขึ้นมาได้หากไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างดีพอ ตรวจ HSV ทำให้พบโรคใด การตรวจ HSV เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยโรคเริมที่อวัยวะเพศ การตรวจนี้สามารถทำได้โดยใช้ตัวช่วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้ คือ การตรวจเลือดจากแพทย์ที่สถานพยาบาล และการตรวจด้วยอุปกรณ์ชุดตรวจ (Rapid Test) โดยเชื้อ HSV จะเป็นการติดเชื้อที่เกิดบริเวณผิวหนัง จากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดแผลเป็นรอยเจ็บปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ โรคเริมที่อวัยวะเพศ จะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับแผล ผ่านทางเพศสัมพันธ์ที่ช่องคลอดหรือรูทวารหนัก บางครั้งเชื้อนี้ก็สามารถแพร่กระจายไปยังคู่นอนได้ แม้ไม่มีแผลที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เชื้อ HSV นี้สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ ถึงแม้ว่าแผลเริมในครั้งแรกของคุณจะหายไปแล้วก็ตาม แต่อาจไม่มีอาการที่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกที่ได้รับเชื้อมา กลุ่มใดที่ควรทำการ ตรวจ HSV การที่จะ ตรวจ HSV นั้นจะเริ่มต้นด้วยการตรวจหาไวรัสในร่างกายของคุณ

ตรวจ HSV เป็นอย่างไร มีวิธีไหนบ้าง? Read More »

Scroll to Top