admin

PrEP (เพร็พ)

PrEP (เพร็พ)

การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HIV มีหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้คือการกินยาเพร็พ ​ซึ่งเป็นยาป้องกันเชื้อเอชไอวี การกิน PrEP ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพร็พ คืออะไร PrEP (เพร็พ) Pre-exposure prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ซึ่งผู้รับยาต้องใช้ยานี้ก่อนมีกิจกรรมเสี่ยง ตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อตัวยาในร่างกายมีสูงมากพอจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเกาะกับเม็ดเลือดขาวได้ ใครมีความจำเป็นต้องกิน PrEP บ้าง เพร็พ เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นผู้ติดเชื้อที่ใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี ป้องกันเอชไอวีได้จริงหรือ จำเป็นต้องป้องกันแบบอื่นด้วยไหม มีผลการศึกษาวิจัยหลายแหล่งยืนยืนว่า เพร็พ มีความสามารถในการป้องกันเชื้อเอชไอวีได้มากถึง 90% แต่ ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสร่างกายหรือผ่านสารคัดหลั่ง เช่น ซิฟิลิส หนองใน หูดหงอนไก่ เริม เป็นต้น ฉะนั้น จะใช้ เพร็พ เพียงอย่างเดียวก็สามารถป้องกันเอชไอวีได้อย่างเดียวเท่านั้น ต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถึงจะสามารถป้องกันทั้ง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ อยากกิน PrEP ต้องเริ่มต้นอย่างไร […]

PrEP (เพร็พ) Read More »

ตรวจ เอชไอวี (HIV Test)

ตรวจ เอชไอวี (HIV Test)

เอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ถือเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้ ‘ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง’ ที่หากไม่ได้รับการตรวจพบโดยเร็ว เชื้อที่สะสมอยู่ในร่างกายจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง และเมื่อดำเนินไปสู่ระยะสุดท้ายคือ ‘เอดส์’ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เม็ดเลือดขาวในร่างกายจะมีจำนวนลดลง มีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจนเสียชีวิตในที่สุด ตรวจ เอชไอวี เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลร่างกายที่สำคัญและทุกคนสามารถทำได้ อาการของ เอชไอวี เอชไอวี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ใครควร ตรวจเอชไอวี ? ถ้าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ ก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจหาเอชไอวี ทุก 3 – 6 เดือน หรือเร็วที่สุด ข้อดีของการตรวจเอชไอวี ตรวจ เอชไอวี มีกี่รูปแบบ ปัจจุบันมีวิธีการตรวจเอชไอวี ที่เป็นที่รู้จักอยู่ทั้งหมด 3 แบบ ขั้นตอนการ ตรวจ เอชไอวี ยุ่งยากไหม จะทราบได้อย่างไรว่าควร ตรวจเอชไอวี เมื่อไร?

ตรวจ เอชไอวี (HIV Test) Read More »

Scroll to Top