admin

PrEP (เพร็พ)

การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HIV มีหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้คือการกินยาเพร็พ ​(PrEP) ซึ่งเป็นยาป้องกันเชื้อเอชไอวี การกิน PrEP ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย PrEP คืออะไร PrEP (เพร็พ) Pre-exposure prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ซึ่งผู้รับยาต้องใช้ยานี้ก่อนมีกิจกรรมเสี่ยง ตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อตัวยาในร่างกายมีสูงมากพอจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเกาะกับเม็ดเลือดขาวได้ ใครมีความจำเป็นต้องกิน PrEP บ้าง PrEP เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นผู้ติดเชื้อที่ใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี เปลี่ยนคู่นอนบ่อย มีคู่นอนหลายคน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ทำอาชีพบริการทางเพศ มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่สวมถุงยางอนามัย ใช้ยาเสพติดด้วยเข็มฉีดยา มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รับยาเป๊ป (PEP) เป็นประจำ แต่ไม่สามารถเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้ ป้องกันเอชไอวีได้จริงหรือ จำเป็นต้องป้องกันแบบอื่นด้วยไหม มีผลการศึกษาวิจัยหลายแหล่งยืนยืนว่า PrEP มีความสามารถในการป้องกันเชื้อเอชไอวีได้มากถึง 90% แต่ ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสร่างกายหรือผ่านสารคัดหลั่ง เช่น ซิฟิลิส หนองใน …

PrEP (เพร็พ) Read More »

ตรวจเอชไอวี (HIV Test)

เอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้ ‘ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง’ ที่หากไม่ได้รับการตรวจพบโดยเร็ว เชื้อที่สะสมอยู่ในร่างกายจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง และเมื่อดำเนินไปสู่ระยะสุดท้ายคือ ‘เอดส์’ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เม็ดเลือดขาวในร่างกายจะมีจำนวนลดลง มีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจนเสียชีวิตในที่สุด การตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลร่างกายที่สำคัญและทุกคนสามารถทำได้ ข้อดีของการตรวจเอชไอวี ป้องกันการแพร่เชื้อหรือติดเชื้อเอชไอวี ถ้าสถานะการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) จะได้รับความสบายใจ และสามารถวางแผนป้องกันตัวเอง ถ้าสถานะการตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) จะสามารถวางแผนในการรักษา และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอชไอวีต่อไปได้เลยทันที ไม่จำเป็นต้องรอกระทั่งมีการแสดงอาการ ลดความเสี่ยงในการติดโรคฉวยโอกาสที่อาจตามมา ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เอชไอวี โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ตรวจเอชไอวีมีกี่รูปแบบ ปัจจุบันมีวิธีการตรวจเอชไอวี ที่เป็นที่รู้จักอยู่ทั้งหมด 3 แบบ NAT (Nucleic Acid Testing) เป็นการตรวจหาเชื้อ HIV ที่เร็วที่สุด สามารถตรวจได้หลังจากมีความเสี่ยงมาประมาณ 5-7 วัน เป็นวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี ด้วยการตรวจปริมาณของเชื้อและตรวจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย Anti-HIV ตรวจโดยการหาว่าภูมิต้านทานในเม็ดเลือดขาวที่สามารถต้านทานต่อเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในร่างกายผ่านการตรวจเลือด …

ตรวจเอชไอวี (HIV Test) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top