สมาคมฟ้าสีรุ้ง แห่งประเทศไทย (RSAT)

ด้วยความตระหนักถึงความท้าทายด้านสุขภาพและสิทธิที่ประชากรกลุ่มความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญ การก่อตั้ง สมาคมฟ้าสีรุ้ง แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ได้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมไทย

แนวคิดชื่อ “ฟ้าสีรุ้ง”
“ฟ้าสีรุ้ง” หมายถึง ฟ้าที่มีสายรุ้งพาดหลังพายุฝนผ่านไป เสมือนสังคมที่ผ่านช่วงเลวร้ายเป็นสังคมที่ผ่านการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ แล้ว

ประวัติของ สมาคมฟ้าสีรุ้ง

ย้อนรอยไปในช่วงต้นทศวรรษ 2540 เมื่อมีรายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ในกลุ่มกะเทย และชายรักชายเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก แต่กลับขาดแคลนการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว จึงนำไปสู่การรวมตัวของอาสาสมัครในการให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อ ต่อมาได้จัดเสวนาปัญหาด้านเพศที่สำคัญในปี 2542 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ “ชมรมเส้นทางสีรุ้ง”

หลังจากนั้น ชมรมฯ ได้ระดมความคิดเห็นจากชุมชนต่างๆ และกำหนดทิศทางการทำงานเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มฟ้าสีรุ้ง” ในปี 2543 และ “องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” ในปี 2544 ตามลำดับ

อีกหนึ่งผลงานสำคัญคือการสำรวจความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพฯ ครั้งแรกในปี 2546 ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 17.8 ทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างกว้างขวางและเป็นแรงผลักดันให้องค์กรต่างๆ ในประเด็นนี้เกิดขึ้นมากมาย จนนำไปสู่การจดทะเบียนเป็น “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” อย่างเป็นทางการในปีเดียวกัน

วิสัยทัศน์ “VISION”

LGBTIQN+ ในประเทศไทยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสิทธิและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

พันธกิจ “MISSION”

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ LGBTIQN+ โดยการสร้างความตระหนักถึงสิทธิศักดิ์ศรีและการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมและยั่งยืน

เป้าหมาย “GOAL”

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการปกป้อง คุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของรัฐอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

สมาคมฟ้าสีรุ้งมีบริการอะไรบ้าง ?

สมาคมฟ้าสีรุ้ง มีกี่สาขา ?

คลินิกเทคนิคการแพทย์ สมาคมฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง

สมาคมฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง
 • เลขที่ 1 และ 3 ซ.รามคำแหง 97/2 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-731-6532-3 (ต่อ 102)
 • อีเมล theeranat@rsat.info
 • จองคิวตรวจ สาขารามคำแหง : https://www.love2test.org

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งเมืองชลบุรี

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งเมืองชลบุรี
 • เลขที่ 94/6 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 • เบอร์โทรศัพท์ 038-195073 / 061-4149361
 • อีเมล netnapis.m@rsat.info
 • จองคิวตรวจ สาขาชลบุรี : https://www.love2test.org

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งอุบลราชธานี

สมาคมฟ้าสีรุ้ง อุบลราชธานี
 • 542 ถนน พิชิตรังสรรค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ 045957070
 • อีเมล rsat_ub@rsat.info
 • จองคิวตรวจ สาขาอุบลราชธานี : https://www.love2test.org

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งหาดใหญ่ (สงขลา)

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งหาดใหญ่ (สงขลา)
 • 4 และ 6 ถนน ป.ณัฐพล 3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110
 • เบอร์โทรศัพท์ 074-882038
 • อีเมล Ampaporn@rsat.info
 • จองคิวตรวจ สาขาหาดใหญ่ : https://www.love2test.org

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งนครสวรรค์

 • 625/1 ห้อง 2 ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 • เบอร์โทรศัพท์ 095 335 0276
 • อีเมล Kiatdamrong.w@rsat.info
 • จองคิวตรวจ สาขานครสวรรค์ : https://www.love2test.org

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ LGBTIQN+ โดยการสร้างความตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมและยั่งยืน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลังการตรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน ให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญทุกบริการเป็นความลับ!

Scroll to Top