การติดเชื้อ HIV และ HPV ร่วมกัน

การติดเชื้อ HIV และ HPV ร่วมกัน

การติดเชื้อ HIV และ HPV ร่วมกัน มีโอกาสเป็นไปได้ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยแยกออกเป็น Human Immunodeficiency Virus หรือ HIV เป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถพัฒนาจนกลายเป็นโรค AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หากไม่ได้รับการรักษา ซึ่งติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และจากแม่สู่ลูก ตัวเชื้อไวรัสจะเเพร่กระจายตามกระแสเลือด ส่วน Human Papilloma Virus หรือ HPV ทำให้เกิดโรคหูดและบาดแผลในช่องคลอดและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ติดต่อโดยการสัมผัสเชื้อโดยตรง และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก ดังจะเห็นได้ว่า ทั้งสองนี้เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกัน และมีช่องทางการติดต่อที่คล้ายคลึงกัน จึงมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อ HIV และ HPV ร่วมกันได้อย่างไม่น่าสงสัย

การติดเชื้อ HIV และ HPV ร่วมกัน Read More »