มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน

มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมสร้างแนวทางใหม่ สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – [15 มีนาคม 2567] – มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับโครงการด้านสุขภาพดิจิทัลในชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้นที่ Stranger Bar บนซอยสีลม 4 ระหว่างเวลา 17:30-20:00 น.

ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพและข้อมูลสำหรับกลุ่ม LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล testBKK.org และ Love2Test.org สมาชิกชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการป้องกัน ทรัพยากรการรักษา และเนื้อหาส่งเสริมสุขภาพ

มิสศรีมาลา จากรายการ Drag Race Thailand ในงาน MOU ระหว่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM

MOU ระหว่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดขึ้นในบรรยากาศชุมชนที่แสนจะอบอุ่นบนซอยสีลม 4 ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่มีชีวิตชีวา ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงของ Drag Queen คุณศรีมาลา จากรายการ Drag Race Thailand ต่อจากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญ” โดยเน้นย้ำถึงประโยชน์ของข้อมูล และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน วิทยากรผู้ร่วมเสวนามาจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนจาก APCOM, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING Bangkok, Hornet Thailand และมูลนิธิ Love Foundation

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการนี้ มีพยานผู้ทรงเกียรติซึ่งเป็น มิสเตอร์เกย์เวิล์ดไทย (Mister Gay World Thailand) คนปัจจุบัน ร่วมด้วยผู้อำนวยการบริหารของ APCOM และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Love Foundation ขึ้นบนเวที เพื่อลงนามอย่างเป็นทางการ ต่อหน้าองค์กรผู้ทรงเกียรติกว่า 10 องค์กร ได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนการปิดท้ายด้วยการแสดงสุดประทับใจของ Drag Queen

คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิ APCOM

คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการของ APCOM กล่าว

คุณปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Love Foundation กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรมและชุมชนเปรียบเหมือนพลังงานซึ่งขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน เมื่อผสมผสานกันแล้ว จะสามารถผลักดันอนาคตร่วมที่ก้าวหน้าได้ ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศความเป็นพันธมิตร อย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการที่ มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM ร่วมมือกัน จะช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งขันและยั่งยืน”

หัวใจสำคัญของความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM

หัวใจสำคัญของความร่วมมือดังกล่าวนี้คือ แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง testBKK จาก APCOM และ Love2Test จาก Love Foundation ซึ่งให้บริการจองตรวจออนไลน์เกี่ยวกับเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปรึกษาสุขภาพฟรีทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการทำให้บริการด้านสุขภาพทางเพศเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันทันสมัยเหล่านี้ ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะช่วยยกระดับการติดตามข้อมูล การวิจัย และการแทรกแซงเชิงโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการล่าสุดของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับนวัตกรรมในรูปแบบการให้บริการ การสื่อสารด้านสุขภาพ และการสนับสนุนด้านสิทธิขของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม

การรวบรวมข้อมูลจากแดชบอร์ด ประกอบด้วย

  • จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ
  • ข้อมูลเชิงประชากร
  • ความคิดเห็น ฯลฯ

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางในการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง และระบุช่องว่างของบริการ การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ยังสามารถตรวจจับแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การใช้มาตรการรับมืออย่างทันท่วงที เพื่อลดการแพร่เชื้อในอนาคต

การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทางเพศได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา หรือหัวข้ออื่นๆ อย่างเป็นส่วนตัว ฟีเจอร์การให้คำปรึกษาแบบโต้ตอบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามคำถามที่ละเอียดอ่อนได้อย่างไม่เปิดเผย คุณมิดไนท์ กล่าวว่า “หลายคนต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ หรือรู้สึกไม่กล้าเปิดเผยเรื่องเพศสภาพ และพฤติกรรมทางเพศ สุขภาพดิจิทัลเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ อย่างไม่ต้องกลัวการถูกตัดสิน และยังสามารถทำได้แบบไม่เปิดเผยตัวตน” อีกทั้งสององค์กรระหว่าง Love Foundation และ APCOM เคยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในโครงการรณรงค์ และการให้บริการชุมชนต่างๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือครั้งใหม่นี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการขยายขอบเขตของโครงการร่วมการผลักดันนโยบาย และการวิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากชุมชนเป็นหลัก

MOU ทั้งสององค์กรระหว่าง มูลนิธิเพื่อรัก และ APCOM

ประโยชน์หลักของโครงการนี้ คือการมีตัวแทนชุมชน และความรับผิดชอบต่อชุมชน จะมีการจัดตั้งกลไก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าลำดับความสำคัญในการทำงานยังคงสอดคล้องกับความต้องการและสิทธิ์ในปัจจุบัน ความร่วมมือนี้จะยึดมั่นในหลักการ “Greater Involvement of People Living with HIV” ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก (การมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อ HIV อย่างมากขึ้น)

การมีส่วนร่วมของชุมชน

“เราจะริเริ่มการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีชุมชน และเครือข่ายกลุ่มประชากรสำคัญ ในการวางแผนและบริหารโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้ คำแนะนำของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาแนวทางที่มีจริยธรรม ยุติธรรม และสร้างผลกระทบ”

คุณมิดไนท์ ยืนยัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของชุมชน ซึ่งตอกย้ำรากฐานอันแข็งแกร่งของความพยายามร่วมกันครั้งนี้ ตั้งแต่การแสดง Drag Queen สุดตระการตา ไปจนถึงตัวแทนองค์กรชุมชนหลากหลายที่มาเข้าร่วมงาน งานเฉลิมฉลองครั้งนี้สะท้อนพลังอันมหาศาลของชุมชน ที่ขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ไปข้างหน้า การรวมพลังกันระหว่าง Love Foundation และ APCOM ถือเป็นการเปิดฉากบทใหม่ที่ทรงพลังในการยกระดับการเข้าถึงสุขภาพดิจิทัล เสริมสร้างอำนาจชุมชน และส่งเสริมสิทธิ์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ความร่วมมือนี้ จะปูทางสู่อนาคตที่ก้าวหน้า ยุติธรรม และรุ่งเรืองสำหรับทุกคน โดยอาศัยข้อมูลและเสียงจากชุมชนเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

คุณปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation)
email: teamlove@lovefoundation.or.th
Tel: 052005724

จองตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.love2test.org/clinics หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง ios & android ที่นี่ http://tosto.re/l2tapp เลือกคลินิกใกล้บ้านคุณกว่า 35 คลินิกที่เป็นพันธมิตรกับเรา และรับการแจ้งเตือนผ่านระบบ sms และ Email โดยทุกอย่างเป็นความลับ

Scroll to Top