คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (rakpuenclinic charoenkrungPracharak)

Clinic Description

ให้บริการนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจ - เอชไอวี / ซิฟิลิส ฟรี - PrEP
ทุกวัน จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

คลินิกรักษ์เพื่อน อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 1 ห้องบริการปรึกษาสุขภาพ

Address

8 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Telephone 062-910-6780
Open Hours

Monday

16:00 - 18:30 น.

Tuesday

ปิดให้บริการ

Wednesday

16:00 - 18:30 น.

Thursday

16:30 - 18:30 น.

Friday

ปิดให้บริการ

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ