คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (rakpuenclinic charoenkrungPracharak)

Clinic Description

ให้บริการนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจ - เอชไอวี / ซิฟิลิส ฟรี - PrEP
ทุกวัน จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

คลินิกรักษ์เพื่อน อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 1 ห้องบริการปรึกษาสุขภาพ

Address

8 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Telephone 064 231 7584
Open Hours

Monday

ปิดให้บริการ

Tuesday

ปิดให้บริการ

Wednesday

ปิดให้บริการ

Thursday

ปิดให้บริการ

Friday

ปิดให้บริการ

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ