นัดหมายกับคลินิค

คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส เชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ