คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (rakpuenclinic vejkarun)

Clinic Description

ให้บริการนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจ - เอชไอวี / ซิฟิลิส ฟรี - PrEP
ทุกวัน จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

คลินิกรักษ์เพื่อน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องให้คาปรึกษา ห้องเบอร์ 211

Address

38, 2 ถนน เลียบวารี แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

Telephone 064 231 7584
Open Hours

Monday

16:00 - 18:30 น.

Tuesday

ปิดให้บริการ

Wednesday

16:00 - 18:30 น.

Thursday

16:00 - 18:30 น.

Friday

ปิดให้บริการ

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ