คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (rakpuen.nawamin)

Clinic Description

ให้บริการนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจ - เอชไอวี / ซิฟิลิส ฟรี - PrEP
ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกรักษ์เพื่อน ชั้น 3 E อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Address

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Telephone 064 231 7584
Open Hours

Monday

ปิดให้บริการ

Tuesday

16:00 - 19:00 น.

Wednesday

16:00 - 19:00 น.

Thursday

16:00 - 19:00 น.

Friday

ปิดให้บริการ

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ