คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (rakpuen.nawamin)

Clinic Description

ให้บริการนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจ - เอชไอวี / ซิฟิลิส ฟรี - PrEP
ทุกวัน ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกรักษ์เพื่อน ชั้น 3 E อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Address

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Telephone 064 231 7584
Open Hours

Monday

8:00 - 12:00 น.

Tuesday

8:00 - 12:00 น.

Wednesday

8:00 - 12:00 น.

Thursday

8:00 - 12:00 น.

Friday

8:00 - 12:00 น.

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ