คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (rakpuen.nawamin)

Clinic Description

ให้บริการในเวลาราชการ
- ให้บริการตรวจเอชไอวี (ทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ให้บริการยาป้องกัน PrEP (วันอังคาร และ ศุกร์ 8.00 - 12.00)

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกรักษ์เพื่อน ชั้น 3 E อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Address

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Telephone 095-113-4844
Open Hours

Monday

8:00 - 12:00 น.

Tuesday

8:00 - 12:00 น.

Wednesday

8:00 - 12:00 น.

Thursday

8:00 - 12:00 น.

Friday

8:00 - 12:00 น.

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ