คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (rakpuen.nawamin)

Clinic Description

ให้บริการตรวจ รักษา ยาป้องกัน (PrEP) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
เวลา 8.00 น. – 12.00 น.
นอกเวลาราชการ ให้บริการ เอชไอวี / ซิฟิลิส ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
เวลา 16.00 น. – 20.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกรักษ์เพื่อน ชั้น 3 E อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Address

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Telephone 064 231 7584
Open Hours

Monday

8:00 - 12:00 น.

Tuesday

8:00 - 12:00 น.

16:00 - 20:00 น.

Wednesday

8:00 - 12:00 น.

16:00 - 20:00 น.

Thursday

8:00 - 12:00 น.

16:00 - 20:00 น.

Friday

8:00 - 12:00 น.

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ