นัดหมายกับคลินิค

BUDDY CU Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิก วัยรุ่น 15-24ปี สำหรับท่านที่จองวันศุกร์ จะอยู่ที่ อาคาร ภปร. ชั้น 8 สำหรับท่านที่จองวันเสาร์ จะอยู่ที่ อาคาร สธ. ชั้น 12 รพ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถ. พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 ช่องทางการติดต่อ ID LIND:@buddycu **ให้บริการฟรี สำหรับวัยรุ่น15-24ปีเท่านั้น**

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ