นัดหมายกับคลินิค

บางกอกเรนโบว์ (สะพานควาย) ** เปิดทุกวันอาทิตย์ ** กรุณาระบุชื่อ-สกุลจริง ในการจองล่วงหน้า 1 วันทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น. ส่งตรวจที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน (ใกล้บีทีเอสสะพานควาย) อาทิตย์ 12.00 - 18.00 น. ตรวจที่ บางกอกเรนโบว์ เลขที่ 218/16 ซอยประดิพัทธ์ 18 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.10400

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ