นัดหมายกับคลินิค

แอ๊คทีม ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

164/29 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เบอร์โทร 043002350 (09.00-17.00)

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ