นัดหมายกับคลินิค

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งเมืองชลบุรี

เลขที่ 94/6 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ