นัดหมายกับคลินิค

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งหาดใหญ่

97 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ