นัดหมายกับคลินิค

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนมูลนิธิเอ็มเฟรนด์อุดรธานี

เลขที่ 132/9 หมู่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ขั้นตอนที่ 2

เลือกบริการ