PrEP เพร็พ

PrEP และ PEP คืออะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ?

การแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ยาต้านไวรัสของโรค HIV ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากแล้ว นอกจากกลุ่มยาที่มีไว้รักษาโดยการต้านเชื้อ ก็ยังมียาที่ทำงานด้วยจุดประสงค์อื่น คือการป้องกันเชื้อ HIV ออกมาให้คนทั่วไปได้รับไปทาน ซึ่งยาเหล่านี้ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ไม่มีเชื้อ HIV ในการป้องกันโรคหลังมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ HIV ได้ซึ่งยาเหล่านี้มีชื่อว่ายา PrEP และ PEP PrEP และ PEP คืออะไร? PrEP หรือ Pre-Exposure Prophylaxis คือ ยาต้านไวรัสเอชไอวี ที่ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบ หรือเป็นการใช้ยาเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อนจะมีโอกาสได้สัมผัสเชื้อ PEP หรือ Post-Exposure Prophylaxis คือ ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบที่เพิ่งได้สัมผัสเชื้อมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง PrEP และ PEP เหมาะกับใครบ้าง ? PrEP ชายที่มีเพศสัมพันธ์ชาย ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน ผู้ที่ทำงานบริการทางเพศ ผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น PEP ผู้ที่คิดว่าตนเองอาจสัมผัสกับเชื้อเอชไอวี เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยกับผู้ที่ไม่ทราบผลการติดเชื้อ …

PrEP และ PEP คืออะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ? Read More »

PrEP (เพร็พ)

การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HIV มีหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้คือการกินยาเพร็พ ​(PrEP) ซึ่งเป็นยาป้องกันเชื้อเอชไอวี การกิน PrEP ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย PrEP คืออะไร PrEP (เพร็พ) Pre-exposure prophylaxis เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย ซึ่งผู้รับยาต้องใช้ยานี้ก่อนมีกิจกรรมเสี่ยง ตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อตัวยาในร่างกายมีสูงมากพอจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเกาะกับเม็ดเลือดขาวได้ ใครมีความจำเป็นต้องกิน PrEP บ้าง PrEP เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นผู้ติดเชื้อที่ใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี เปลี่ยนคู่นอนบ่อย มีคู่นอนหลายคน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ทำอาชีพบริการทางเพศ มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่สวมถุงยางอนามัย ใช้ยาเสพติดด้วยเข็มฉีดยา มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รับยาเป๊ป (PEP) เป็นประจำ แต่ไม่สามารถเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้ ป้องกันเอชไอวีได้จริงหรือ จำเป็นต้องป้องกันแบบอื่นด้วยไหม มีผลการศึกษาวิจัยหลายแหล่งยืนยืนว่า PrEP มีความสามารถในการป้องกันเชื้อเอชไอวีได้มากถึง 90% แต่ ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสร่างกายหรือผ่านสารคัดหลั่ง เช่น ซิฟิลิส หนองใน …

PrEP (เพร็พ) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top