ตรวจเอชไอวี ภูเก็ต ที่ไหนดี

ตรวจเอชไอวี ภูเก็ต ที่ไหนดี

ชื้อไวรัสเอชไอวี ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่หน่วยงานระดับสากล ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังที่จะลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีให้ได้มากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถการรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อเอชไอวี สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการหันมาให้ความสำคัญกับ การตรวจเอชไอวี เพื่อเป็นการตรวจเช็คร่างกาย ในกรณีที่ตรวจพบได้เร็ว ย่อมมีแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที รวมทั้ง ยังเป็นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย ในบทความนี้ จะมาแนะนำสถานที่ ตรวจเอชไอวี ภูเก็ต

เอชไอวี คืออะไร ?

เอชไอวี (HIV) คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันมีความบกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย การติดเชื้อเอชไอวี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

 • ระยะเฉียบพลัน : เป็นระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในระยะนี้จะมีอาการที่ผิดปกติน้อย และอาการทั่วไปจะคล้ายกับโรคไข้หวัดทั่วไป หริอไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
 • ระยะสงบทางคลินิก : เป็นระยะที่สองของการติดเชื้อเอชไอวี โดยร่างกายของผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการใด ๆ ซึ่งเชื้อไวรัสเอชไอวีจะมีการเพิ่มปริมาณในร่างกาย ส่งผลให้ CD 4 ลดลงเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่ระยะนี้จะใช้เวลายาวนานถึง 10 ปี
 • ระยะเอดส์ : เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากเชื้อไวรัสได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันเกือบทั้งหมด ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงอย่างมากจนนำไปสู่การการเกิดโรคแทรกซ้อน และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

เสี่ยงมากี่วันถึง ตรวจเอชไอวี

เสี่ยงมากี่วันถึง ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน สามารถพบเชื้อได้หลังจากรับเชื้อมาแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ตรวจด้วย

 • ตรวจแบบ Anti-HIV สามารถตรวจพบได้หลังจากมีความเสี่ยงประมาณ 3 – 4 สัปดาห์
 • ตรวจแบบน้ำยา Fourth generation สามารถตรวจพบได้หลังจากมีความเสี่ยงประมาณ 2 สัปดาห์
 • ตรวจแบบ Nucleic acid test (NAT) สามารถตรวจพบได้หลังจากมีความเสี่ยงประมาณ 1 สัปดาห์

ขั้นตอนการ ตรวจเอชไอวี

 • เจ้าหน้าที่จะซักประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้ที่ต้องการตรวจจะต้องลงนามยินยอมเข้ารับการตรวจโดยสมัครใจ
 • เจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขน แล้วส่งเข้าตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ
 • ฟังผลการตรวจเลือด ซึ่งระยะเวลาในการแจ้งผลขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้นๆ (กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ)
 • หลังจากฟังผลตรวจ แพทย์จะให้คำแนะนำเพื่อการดูแลตนเอง และการวางแผนในการใช้ชีวิต

ผลการตรวจเอชไอวีมีกี่แบบ ?

ผลการตรวจเอชไอวีจะมีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน คือ ผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อเอชไอวี) และ ผลเป็นบวก (ติดเชื้อเอชไอวี)

ผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อเอชไอวี)

แพทย์จะแนะนำแนวทางการลดความเสี่ยงในอนาคต เช่น การใช้ถุงยางอนามัย ตรวจเอชไอวีซ้ำอีกครั้งใน 3 เดือน หรือตรวจเอชไอวีในกรณีมีความเสี่ยง ทุก 3-6 เดือน หรือพิจารณาทานยา PrEP ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี

ผลเป็นบวก (ติดเชื้อเอชไอวี)

แพทย์จะแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และแนะนำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น ตรวจค่า CD4 หรือการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อม ก่อนกินยาต้านไวรัส

**การตรวจเอชไอวี ไม่จำเป็นต้อง งดข้าว งดน้ำ**

ข้อดีของการ ตรวจเอชไอวี

ข้อดีของ การตรวจเอชไอวี
 • ป้องกันตัวเองจากเชื้อเอชไอวี
 • ทราบสถานะเลือดเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินชีวิต
 • ช่วยลดความกังวลใจ และทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี
 • เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที
 • สามารถวางแผนป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
 • สามารถวางแผนป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์ได้ 
 • ช่วยลดการป่วยจากโรคฉวยโอกาส
 • ลดโอกาสในการพัฒนาเป็นโรคเอดส์

ตรวจเอชไอวี ภูเก็ต ได้ที่ Phuket medical clinic

ภูเก็ต เมดิคอล

สำหรับชาว ภูเก็ต ท่านไหนที่ต้องการ ตรวจเอชไอวี เราขอแนะนำที่ Phuket medical clinic ให้บริการที่ใกล้ชิด ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญ บริการที่รวดเร็ว และมีมาตรฐานการบริการ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงสุด คลินิกสุขภาพจากทีมแพทย์ที่รับประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

อ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การตรวจเอชไอวี มีข้อดีที่ส่งผลต่อสุขภาพและการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หรือต้องการทราบสถานะเลือดเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินชีวิต การตรวจเอชไอวีเป็นประจำ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการพบเชื้อในระยะที่รุนแรงจนส่งผลต่อการรักษาที่ยากมากขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการตรวจเอชไอวี ย่อมมีผลดีต่อผู้ตรวจอย่างปฏิเสธไม่ได้

Scroll to Top