SWING สาขาสะพานควาย (swing saphankhwai)

Clinic Description

ให้บริการตรวจกรองเอชไอวี
ให้บริการตรวจกรองซิฟิลิส

***ทุกบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย***
พุธ-อาทิตย์ 12.00 น.-19.00 น. (คิวสุดท้าย 18.00 น.)

สนใจปรึกษา SWING สาขาสะพานควาย

แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Address

1417 31 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Telephone 021150251
Open Hours

Monday

ปิดให้บริการ

Tuesday

ปิดให้บริการ

Wednesday

13:00 - 18:30 น.

Thursday

13:00 - 18:30 น.

Friday

13:00 - 18:30 น.

Saturday

13:00 - 18:30 น.

Sunday

13:00 - 18:30 น.