คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ (rakpuenclinic.thaweesak)

Clinic Description

ให้บริการนอกเวลาราชการ
ให้บริการตรวจ - เอชไอวี / ซิฟิลิส ฟรี - PrEP
ทุกวัน จันทร์ พุธ พฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

สนใจปรึกษา คลินิกรักษ์เพื่อนโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์

คลินิกรักษ์เพื่อน อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 ห้องให้คาปรึกษา

Address

6 ถนน หนองแขม-วัดศรีนวล 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

Telephone 064 231 7584
Open Hours

Monday

16:00 - 18:30 น.

Tuesday

ปิดให้บริการ

Wednesday

16:00 - 18:30 น.

Thursday

16:00 - 18:30 น.

Friday

ปิดให้บริการ

Saturday

ปิดให้บริการ

Sunday

ปิดให้บริการ